Pozaspożywczy handel liderem w skutecznym zarządzaniu doświadczeniami klientów w Polsce

KPMG

Raport KPMG w Polsce pt. „Jak budować pozytywne doświadczenia klientów. Analiza wiodących praktyk zarządzania doświadczeniami klientów na rynku polskim”

 

Firmy z branży pozaspożywczego handlu detalicznego zostały najwyżej ocenione przez polskich konsumentów, którzy w badaniu przeprowadzonym przez KPMG wyrazili swoje opinie na temat doświadczeń w kontaktach z markami, ich produktami, a także w procesie zakupu i obsługi klienta (ang. customer experience). Analiza wiodących praktyk na rynku polskim wskazuje, że dbałość o klienta się opłaca – dynamika wzrostu przedsiębiorstw skutecznie zarządzających doświadczeniami swoich klientów jest szybsza od konkurentów. Wśród zestawienia Top 100 Brands w oczach polskich konsumentów silnie reprezentowane są marki budowane w Polsce, co wskazuje na tendencję, że klienci coraz bardziej doceniają rodzimych dostawców, którzy potrafią już bardzo skutecznie konkurować w zakresie doświadczeń konsumenckich – wynika z badania KPMG przeprowadzonego po raz pierwszy w Polsce na próbie ponad 5 000 konsumentów.

Konsekwencje i kary za nieprawidłowe złożenie deklaracji VAT

Comarch SA

Zgodnie z nowelizacją przepisów Ustawy o VAT, które weszły z początkiem tego roku, przedsiębiorcy którzy zobowiązani są do składania informacji podsumowujących VAT-27 oraz VAT-UE muszą je składać wyłącznie drogą elektroniczną. Ta grupa przedsiębiorców również deklaracje VAT-7 musi składać w postaci elektronicznej. Wcześniej ustawodawca dopuszczał możliwość skorzystania z poczty tradycyjnej, środków komunikacji elektronicznej lub też osobistego złożenia dokumentów w urzędzie. Obowiązek składania deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej obejmie wszystkich podatników od 1 stycznia 2018.

Kiedy koszty inwestycji zaniechanej można zaliczyć do kosztów podatkowych

Iwona Lubka Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2017 z 2017-05-20 nr 5 z dnia 2017-05-20

PROBLEM

Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które zostały nabyte przez nią w celu przeznaczenia pod nową siedzibę. Żeby zrealizować inwestycję, spółka poniosła koszty uzyskania wszelkich niezbędnych – w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw właściwych dla planowanej inwestycji – zezwoleń i uzgodnień, w tym m.in. koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, uzgodnień w zakresie przyłączeń energetycznych, komunalnych, wodociągowych i gazowych, a także koszty projektu budowlanego. Jednak w wyniku późniejszej decyzji rady miasta, polegającej na uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania terenów, na których była położona część działek należących do spółki, tereny te zostały przeznaczone pod „zieleń urządzoną”, a w związku z tym wyłączono je spod zabudowy. Inna część została wywłaszczona pod budownictwo kolejowe.

Kapitał zapasowy i jego przeznaczenie

Joanna Gawrońska Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2017 z 2017-06-20 nr 2 z dnia 2017-06-20

Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy stanowi dodatkowe, własne źródło finansowania składników aktywów. Dzięki przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy w jednostce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy. W efekcie jednostka posiada dodatkowe źródło finansowania np. inwestycji, zakupu środków trwałych.

Wkłady niepieniężne (aporty) - rozliczenie podatkowe i rachunkowe

Paweł Muż Monitor Księgowego nr 10 / 2017 z 2017-05-20 nr 10 z dnia 2017-05-20

Wspólnicy (akcjonariusze) spółek często decydują się na wnoszenie do spółek aportów (wkładów niepieniężnych) na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport pozwala na pokrycie kapitału spółki bez angażowania środków pieniężnych i zarazem np. na wyposażenie spółki w niezbędne w jej działalności środki trwałe. Wniesienie aportu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa jest też jedną z popularnych form przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w spółkę. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze podatkowe skutki takich działań i to, jak powinny być one ewidencjonowane.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017

CiRZ_212_06.jpg

Informacja zarządcza w przedsiębiorstwie

Monika Karniewska-Mazur Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 nr 5 z dnia 2017-05-01

Nikogo nie trzeba przekonywać, że rzetelna i terminowo otrzymana informacja jest pożyteczna, a w pewnych okolicznościach wręcz niezbędna, żeby funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu. Informacja nazywana jest zarządczą, jeśli wspomaga proces zarządzania, w tym podejmowania decyzji co do dalszych działań organizacji. Informacja zarządcza w praktyce jest szerokim pojęciem, ponieważ obejmuje wiele obszarów działalności organizacji, jak również ma cechy specyficzne, charakterystyczne dla tej, a nie innej organizacji.

CiRZ_212_09.jpg

Jeszcze raz o roli i znaczeniu informacji we współczesnym przedsiębiorstwie

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 nr 5 z dnia 2017-05-01

W warunkach współczesnych przemian zachodzących w gospodarce należy docenić znaczenie informacji i systemów informacyjnych, żeby działać skutecznie i efektywnie. Przedsiębiorcy poprzez dostęp do informacji uwzględniają nowe trendy zachodzące w otoczeniu, wprowadzają nowe pomysły, wykorzystując nowoczesne technologie.

CiRZ_212_14.jpg

Organizacja systemu informacji zarządczej w jednostce

Anna Zielińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 nr 5 z dnia 2017-05-01

Umiejętne zarządzanie wiedzą w organizacji jest dzisiaj kluczem do sukcesu. Konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki wymaga błyskawicznych decyzji przy możliwie najniższym stopniu ryzyka. Sam proces zbierania informacji wewnętrznych, a następnie wydobywania ich z systemów operacyjnych i przekształcania w informacje użyteczne biznesowo jest niezwykle czasochłonny i stanowi bardzo powolny proces dla wielu firm. W nowej gospodarce, opartej na wiedzy, dane są podstawą każdej operacji biznesowej począwszy od kanału dystrybucji przez strategie marketingowe a skończywszy na ryzyku w zarządzaniu.

CiRZ_212_21.jpg

Zagadnienie transportowe - minimalizacja kosztu dostawy towarów do sklepów - metoda minimalnego elementu macierzy

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 nr 5 z dnia 2017-05-01

W materiale zostanie przedstawiony przykład optymalizacji kosztów transportu towarów od dostawców do poszczególnych sklepów jednostki (odbiorców). Jak wiadomo w takim rodzaju działalności obniżenie kosztów transportu ma duży wpływ na wynik finansowy. W rozpatrywanym modelu zostanie użyta metoda minimalnego elementu macierzy w celu wyznaczenia sposobu dostawy towarów, generującego najniższy koszt.

CiRZ_212_31.jpg

Wykres przestawny jako narzędzie graficzne do raportowania - wartościowy i procentowy udział produktów w sprzedaży

Elżbieta Galus Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 nr 5 z dnia 2017-05-01

W przedsiębiorstwach potrzebny jest stały nadzór. Trzymanie ręki na pulsie gwarantuje utrzymanie poziomu sprzedaży na odpowiednim poziomie. Nic tak dobrze w tym nie pomaga, jak dokładna analiza i wyciąganie z niej wniosków. Zestawienia sprzedaży przygotowane w formie tabel przestawnych idealnie porządkują dane, natomiast wykres przestawny pozwala na szybki ogląd zestawienia, bez konieczności wgłębiania się w konkretne liczby.

Magazyn Controlling 51/2017

FiC_51_04.jpg

13 lat Polski w Unii Europejskiej - Analiza ważnych zmian

Marcin Lipka Magazyn Controlling 51/2017 nr 51 z dnia 2017-05-01

Przez 13 lat Polska dostała ponad 90 mld euro bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. W tym czasie znacząco wzrosły zarobki Polaków, powstało 2,5 mln nowych miejsc pracy, a eksport zwiększył się czterokrotnie… W pełni wykorzystana szansa? Niekoniecznie. Są państwa, które razem z Polską wchodziły do UE i w pewnych dziedzinach nas przegoniły.

FiC_51_18.jpg

Zarządzanie poziomem świadczonych usług w małych i średnich przedsiębiorstwach według ITIL

Marcin Ignaczak Danuta Stojko Magazyn Controlling 51/2017 nr 51 z dnia 2017-05-01

Dobrze, lepiej, szybciej, sprawniej, wydajniej, łatwiej, więcej. Jakość, zadowolenie, skuteczność. Gorzej, kiepsko, słabo, drogo, chaotycznie, mniej. Marnotrawstwo, szkoda, strata, problem. Określenia używane w biznesie wywołują określone pozytywne lub negatywne skojarzenia.

FiC_51_24.jpg

Outsourcing dla firm usługowych

Iwona Kubeczek Magazyn Controlling 51/2017 nr 51 z dnia 2017-05-01

Korzystanie z zewnętrznych zasobów oraz know-how partnerów biznesowych, powszechnie znane jako outsourcing, od wielu lat stanowi skuteczną metodę wspierania działalności firmy. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii zmieniają się dostępne formy działań w tym zakresie i pojawiają się nowe usługi, które mogą być przekazywane na zewnątrz firmy. Jakie korzyści odnosi się ze stosowania takiego modelu biznesowego? Na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, wybierając partnera? Czy outsourcing jest odpowiednim rozwiązaniem dla mojej firmy? To pytania, które zadaje sobie wiele osób zarządzających różnego rodzaju przedsiębiorstwami. Żeby w pełni wykorzystać potencjał outsourcingu, należy na nie odpowiedzieć.

FiC_51_43.jpg

Pomiar poziomu satysfakcji klienta

Kamil Stranz Magazyn Controlling 51/2017 nr 51 z dnia 2017-05-01

Temat pomiaru satysfakcji klienta doczekał się wielu opracowań i szereg firm zajmuje się tylko i wyłącznie tym obszarem. Celem tego tekstu jest jednak pokazanie, że można i warto prowadzić takie działania samodzielnie, stosunkowo małym nakładem zasobów za pomocą MS Excel.

 

FiC_51_52.jpg

Faktoring bez tajemnic

Adam Suliga Magazyn Controlling 51/2017 nr 51 z dnia 2017-05-01

Żeby przedsiębiorstwo mogło sprawnie funkcjonować, poza zapewnieniem sobie niezachwianej pozycji rynkowej, musi osiągnąć zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań i umieć reagować na nagłe zmiany koniunktury.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017

CiRZ_211_06.jpg

Dwie drogi do celu – porównanie metod PERT i CPM do oceny czasu realizacji projektu

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 nr 4 z dnia 2017-04-01

Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą do kategorii metod sieciowych. Ich podstawowym celem jest analiza ścieżki krytycznej, pozwalająca na wyznaczenie zarówno przedziałów czasowych dla przewidzianych w projekcie zadań, jak również rezerw i luzów czasowych występujących między nimi. Taka analiza wskazuje, które z czynności mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, by ten został ukończony w założonym terminie.

CiRZ_211_09.jpg

Zagadnienie transportowe – minimalizacja kosztu dostawy towarów do sklepów – metoda VAM

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 nr 4 z dnia 2017-04-01

W materiale zostanie przedstawiony przykład optymalizacji kosztów transportu towarów od dostawców do poszczególnych sklepów jednostki (odbiorców). Jak wiadomo, w takim rodzaju działalności obniżenie kosztów transportu ma duży wpływ na wynik jednostki. W rozpatrywanym modelu zostanie użyta metoda VAM w celu wyznaczenia sposobu dostawy towarów, generującego najniższy koszt.

CiRZ_211_12.jpg

Harmonogram projektu w formie wykresu Gantta

Elżbieta Galus Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 nr 4 z dnia 2017-04-01

Praca zawsze wymaga dobrej organizacji oraz terminowości wykonywanych zadań. W wysokim sezonie, kiedy projektów jest więcej, nieuniknione staje się planowanie poszczególnych zadań z wyprzedzeniem. Tworząc harmonogram zadań danego projektu, porządkujemy pracę i mamy kontrolę nad jego realizacją. W Excelu możemy wykorzystać do tego wykres słupkowy. Graficzna wersja harmonogramu jest czytelna, pomaga w przygotowaniu się do wszystkich etapów, a pracownicy są od początku świadomi terminów.

CiRZ_211_27.jpg

Zrównoważona karta wyników w firmie usługowej

Monika Błaszkowska Grzegorz Błaszkowski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 nr 4 z dnia 2017-04-01

Z założenia przedsiębiorstwa funkcjonują w celu maksymalizacji zysku, jednak nie jest to jedyny powód ich istnienia. Określenie fundamentalnych motywów bytu organizacji nazywamy jej misją. Jest to zestaw najważniejszych wartości, poprzez które firma wpływa na otoczenie i na życie swoich klientów oraz pracowników.

KPMG

Pozaspożywczy handel liderem w skutecznym zarządzaniu doświadczeniami klientów w Polsce

KPMG

Raport KPMG w Polsce pt. „Jak budować pozytywne doświadczenia klientów. Analiza wiodących praktyk zarządzania doświadczeniami klientów na rynku polskim”

 

Firmy z branży pozaspożywczego handlu detalicznego zostały najwyżej ocenione przez polskich konsumentów, którzy w badaniu przeprowadzonym przez KPMG wyrazili swoje opinie na temat doświadczeń w kontaktach z markami, ich produktami, a także w procesie zakupu i obsługi klienta (ang. customer experience). Analiza wiodących praktyk na rynku polskim wskazuje, że dbałość o klienta się opłaca – dynamika wzrostu przedsiębiorstw skutecznie zarządzających doświadczeniami swoich klientów jest szybsza od konkurentów. Wśród zestawienia Top 100 Brands w oczach polskich konsumentów silnie reprezentowane są marki budowane w Polsce, co wskazuje na tendencję, że klienci coraz bardziej doceniają rodzimych dostawców, którzy potrafią już bardzo skutecznie konkurować w zakresie doświadczeń konsumenckich – wynika z badania KPMG przeprowadzonego po raz pierwszy w Polsce na próbie ponad 5 000 konsumentów.

Comarch SA

Konsekwencje i kary za nieprawidłowe złożenie deklaracji VAT

Comarch SA

Zgodnie z nowelizacją przepisów Ustawy o VAT, które weszły z początkiem tego roku, przedsiębiorcy którzy zobowiązani są do składania informacji podsumowujących VAT-27 oraz VAT-UE muszą je składać wyłącznie drogą elektroniczną. Ta grupa przedsiębiorców również deklaracje VAT-7 musi składać w postaci elektronicznej. Wcześniej ustawodawca dopuszczał możliwość skorzystania z poczty tradycyjnej, środków komunikacji elektronicznej lub też osobistego złożenia dokumentów w urzędzie. Obowiązek składania deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej obejmie wszystkich podatników od 1 stycznia 2018.

Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2017 z 2017-05-20

Kiedy koszty inwestycji zaniechanej można zaliczyć do kosztów podatkowych

Iwona Lubka Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2017 z 2017-05-20 nr 5 z dnia 2017-05-20

PROBLEM

Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które zostały nabyte przez nią w celu przeznaczenia pod nową siedzibę. Żeby zrealizować inwestycję, spółka poniosła koszty uzyskania wszelkich niezbędnych – w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw właściwych dla planowanej inwestycji – zezwoleń i uzgodnień, w tym m.in. koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, uzgodnień w zakresie przyłączeń energetycznych, komunalnych, wodociągowych i gazowych, a także koszty projektu budowlanego. Jednak w wyniku późniejszej decyzji rady miasta, polegającej na uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania terenów, na których była położona część działek należących do spółki, tereny te zostały przeznaczone pod „zieleń urządzoną”, a w związku z tym wyłączono je spod zabudowy. Inna część została wywłaszczona pod budownictwo kolejowe.

Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2017 z 2017-06-20

Kapitał zapasowy i jego przeznaczenie

Joanna Gawrońska Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2017 z 2017-06-20 nr 2 z dnia 2017-06-20

Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy stanowi dodatkowe, własne źródło finansowania składników aktywów. Dzięki przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy w jednostce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy. W efekcie jednostka posiada dodatkowe źródło finansowania np. inwestycji, zakupu środków trwałych.

Monitor Księgowego nr 10 / 2017 z 2017-05-20

Wkłady niepieniężne (aporty) - rozliczenie podatkowe i rachunkowe

Paweł Muż Monitor Księgowego nr 10 / 2017 z 2017-05-20 nr 10 z dnia 2017-05-20

Wspólnicy (akcjonariusze) spółek często decydują się na wnoszenie do spółek aportów (wkładów niepieniężnych) na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport pozwala na pokrycie kapitału spółki bez angażowania środków pieniężnych i zarazem np. na wyposażenie spółki w niezbędne w jej działalności środki trwałe. Wniesienie aportu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa jest też jedną z popularnych form przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w spółkę. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze podatkowe skutki takich działań i to, jak powinny być one ewidencjonowane.

Sage

JPK_WB: wrażliwe dane biznesowe przedsiębiorstw w rękach Krajowej Administracji Skarbowej

Bogdan Zatorski Sage

Już od 1 września 2017 r. w rękach Krajowej Administracji Skarbowej znajdą się dane wrażliwe tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Obowiązek raportowania wyciągów bankowych w Jednolitych Plikach Kontrolnych – strukturze Wyciągi Bankowe (JPK_WB), będzie w myśl projektu nowelizacji ordynacji podatkowej dotyczył dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Krótki tekst projektowanych zmian będzie miał jednak ogromny wpływ na wszystkich przedsiębiorców.

Monitor Księgowego nr 9

Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa

Paweł Muż Monitor Księgowego nr 9 nr 9 z dnia 2017-05-05

Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy. Kara umowna jest bowiem dodatkowym zastrzeżeniem umownym mającym na celu wzmocnienie skuteczności umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Istotą kary umownej jest rekompensata, zadośćuczynienie. Nie jest to płatność za świadczenie, lecz wyrównanie wyrządzonej szkody. Zapłacenie lub otrzymanie kary umownej związane jest z konkretnymi skutkami podatkowymi – kosztem, przychodem czy opodatkowaniem VAT. Niestety nie brakuje w tej kwestii problemów interpretacyjnych. W raporcie przedstawiamy na przykładach, jak należy rozliczać wypłacane i otrzymywane kary umowne, oraz ich ewidencję w księgach.

W którym momencie zlikwidowana inwestycja staje się kosztem podatkowym

Marek Smakuszewski Monitor Księgowego nr 9 nr 9 z dnia 2017-05-05

PROBLEM: Spółka rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie magazynu. Ponoszone wydatki na budowę traktowane były przez spółkę jako środki trwałe w budowie. Budowa została przerwana na wczesnym etapie, ponieważ pojawiła się możliwość budowy w lepszej lokalizacji. Podjęto decyzję o likwidacji tej inwestycji. Czy i w którym momencie wydatki na zlikwidowaną inwestycję będą kosztem podatkowym?

Filtruj artykuły wg.