CiRZ_202_4.jpg

Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01 Tekst otwarty

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

CiRZ_202_6.jpg

Nieterminowe płatności coraz bardziej zagrażają firmom

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01 Tekst otwarty

Niemal dwie na pięć ankietowanych polskich firm twierdzi, że nieterminowe płatności w średnim lub wysokim stopniu zagrażają ich przetrwaniu. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 33 proc. – wynika z danych „Europejskiego Raportu Płatności 2016” przygotowanego przez Intrum Justitia.

Brexit – co to oznacza dla funduszy europejskich?

Tekst otwarty

Obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej oznacza to zmianę. Zmianę, która dopiero musi zostać zdefiniowana. Prawdopodobnie od najbliższej zimy rząd brytyjski rozpocznie dwuletnie negocjacje z Komisją Europejską, które doprowadzą do ustalenia, na czym polegać będzie wyjście Wielkiej Brytanii i jaka będzie wzajemna relacji pomiędzy Wielka Brytanią a Unią Europejską po tym okresie.

Paniczna reakcja na rynkach walutowych. Co dalej ze złotym? [BREXIT]

Tekst otwarty

Spełnił się scenariusz, który jeszcze kilka godzin temu wydawał się nierealny dla rynków czy bukmacherów. Brytyjczycy zdecydowali się opuścić Unię. Funt rano traci do dolara ponad 10 proc. i spada do 30-letnich minimów. Za franka musimy płacić prawie 4.25 zł, a za euro 4.50 zł. Jak to możliwe, że czujność wszystkich została uśpiona? Co dalej ze złotym? Odpowiada Marcin Lipka, analityk Cinkciarz.pl.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016

CiRZ_08_05.jpg

Plan sprzedażowy jako podstawa planu produkcji

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Organizacje gospodarcze różnią się między sobą i w każdej z nich inne czynniki decydują o sukcesie rynkowym. Jednakże w każdej organizacji gospodarczej to produkcja stanowi podstawową działalność, która generuje koszty. Decyzje dotyczące organizowania działalności w przedsiębiorstwie opierają się na planowaniu, czyli dostosowywaniu środków, określeniu sposobów i warunków niezbędnych do osiągnięcia założonych celów.

CiRZ_08_09.jpg

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Tomasz Dyba Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i wszystkie zachodzące procesy od produkcji, przez logistykę, finanse, serwis, a w końcu marketing i sprzedaż. Pomyłki popełniane na każdym etapie planowania wywołują efekt lawiny, błędy multiplikując się, zmniejszają rzetelność i trafność planowania. Dlatego na początku ważne są dokładność, wiedza, doświadczenie i duże umiejętności analityczne osób uczestniczących w tym procesie. Bardzo ważną rolę w odnajdywaniu popełnianych błędów pełni controlling.

CiRZ_08_14.jpg

Planowanie kosztów osobowych - scentralizowany proces działu HR

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Wynagrodzenie, premie, dodatkowe nagrody dla pracowników – wszystkie te elementy składają się na koszty osobowe przedsiębiorstwa, które zawsze znajdują się w centrum zainteresowania zarządów i menedżerów. Im większa potrzeba przyglądania się firmowym wydatkom i konieczność ich optymalizacji, tym większe zapotrzebowanie na wiarygodne dane dotyczące kosztów związanych z pracownikami.

CiRZ_08_16.jpg

Budżetowanie w organizacjach pozarządowych

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Organizacjami pozarządowymi (ang. non-government organization, czyli w skrócie NGO) określamy te podmioty, które nie są jednostkami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Często o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora rynkowego (przedsiębiorców). Chociaż organizacje pozarządowe nie działają w celu osiągnięcia zysku, to przepisy prawa pozwalają im na prowadzenie działalności gospodarczej, z tym że całość osiągniętego dochodu musi być przeznaczona na realizację celów statutowych i nie może być przedmiotem podziału między założycieli/członków tych jednostek.

CiRZ_08_25.jpg

Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej – wybrane aspekty

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów oraz zasadą memoriału, sformułowanymi w art. 6 ustawy, nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi w praktyce szereg problemów, w rozwiązaniu których ma pomóc Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” wprowadzony dla okresów sprawozdawczych zakończonych w roku kalendarzowym 2010.

Szef Sprzedaży 8/2013

Rachunek kosztów standardowych w zarządzaniu efektywnością sprzedaży

Daniel Wójcik Szef Sprzedaży 8/2013 z dnia 2013-06-01

Koszty standardowe stanowią element rachunku kosztów postulowanych, które określają, jakie wartości powinny mieć koszty rzeczywiste przy zachowaniu określonych warunków. Podstawową cechą rachunku kosztów postulowanych jest określenie dla przyszłego okresu wartości kosztów, które mają być w tym czasie zrealizowane.

Wykorzystanie funkcji finansowych w MS Excel

Daniel Wójcik Szef Sprzedaży 8/2013 z dnia 2013-06-01

Celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest budowa jego wartości poprzez generowanie nadwyżek finansowych. Oczywiście, nie można mówić o jakichkolwiek nadwyżkach bez efektywnie funkcjonującej sprzedaży. Z drugiej jednak strony niezrozumienie sposobu kreowania tych nadwyżek oraz wpływu działań sprzedażowych na kreowanie wartości firmy może powodować brak spójności w realizacji celów przedsiębiorstwa. Jednym z podstawowych obszarów zarządzania finansami, który ma wpływ na efektywność podejmowanych decyzji, jest tzw. rachunek pieniądza w czasie.

Controlling sprzedaży

Iwona Staniec Szef Sprzedaży 8/2013 z dnia 2013-06-01

Amerykanin Chet Holmes, okrzyknięty najznakomitszym fachowcem Ameryki w dziedzinie rozwoju biznesu, mówi: „Skup się! Zamiast próbować osiągnąć mistrzostwo w czterech tysiącach strategii, skoncentruj się na garstce niezbędnych umiejętności, które silnie wpłyną na przekształcenie twojej firmy”1.

Ala ma... wpływ na klientów, czyli elementarz technik sprzedaży

Michał Lisiecki Szef Sprzedaży 8/2013 z dnia 2013-06-01

Na łamach kolejnych numerów „Szefa Sprzedaży” opisywane są metody wpływania na zachowania ludzi za pomocą różnych technik perswazyjnych. Warto jednak wiedzieć, skąd pochodzą te metody, ponieważ znajomość pierwotnych zasad wpływu na ludzkie decyzje i postępowanie może w znacznym stopniu poszerzyć arsenał środków zwiększających sprzedaż w naszej firmie.

Szef Sprzedaży 7/2013

Jak wyznaczyć wartość klienta

Mariusz Sumiński Szef Sprzedaży 7/2013 z dnia 2013-04-01

Ilość informacji przetwarzanych i przechowywanych przez przedsiębiorstwa rośnie w tempie wykładniczym. Fakt ten znajduje potwierdzenie w wielu badaniach prowadzonych przez środowiska akademickie i praktyczne.

Analiza efektywności sieci sprzedaży

Daniel Wójcik Szef Sprzedaży 7/2013 z dnia 2013-04-01

Jak mawiał niekwestionowany guru zarządzania, Peter F. Drucker, „Aby móc czymś zarządzać, trzeba to coś mierzyć” (What’s measured, gets managed), dlatego podstawą jakiegokolwiek modelu zarządzania efektywnością powinny być pomiary oraz ich analiza.

Zarządzanie ryzykiem sprzedaży

Iwona Staniec Szef Sprzedaży 7/2013 z dnia 2013-04-01

Dlaczego warto mówić o zarządzaniu ryzykiem sprzedaży? Powód jest oczywisty – przetrwanie każdej organizacji zależy od strategii wzrostu sprzedaży, a zarządzanie ryzykiem pozwala na szczegółową identyfikację i eliminację wąskich gardeł występujących w procesie sprzedaży.

Sleight of Mouth. Skuteczna kontrargumentacja i niezauważalne wywieranie wpływu

Kamil Machnik Szef Sprzedaży 7/2013 z dnia 2013-04-01

Ludzki umysł to potężne narzędzie, które można wykorzystać do wielu celów. Jednym z nich jest komunikacja, a – jak wiadomo – komunikować można się na wiele sposobów. Skuteczna komunikacja to umiejętność, która przydaje się w sprzedaży prawie na każdym kroku, dlatego przedstawiam metodę, która powoduje, że znające ją osoby stają się jeszcze skuteczniejsze w wywieraniu wpływu, a tym samym przekonywaniu innych.

Szef Sprzedaży 6/2013

Negocjacje jako narzędzie skutecznej sprzedaży

Andrzej Sieradzki Szef Sprzedaży 6/2013 z dnia 2013-02-01

Rozpoczynając rozważania na temat negocjacji, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym one są w swej istocie? Pojęcie to, mimo że tak powszechnie używane i – wydawać by się mogło – tak samo rozumiane, staje się nie lada wyzwaniem przy próbie jego zdefiniowania.

Wszystko zaczyna się od strategii…

Aleksander Krawczyk Wojciech Żmuda Szef Sprzedaży 6/2013 z dnia 2013-02-01

Na przykładach wielu przedsiębiorstw możemy zauważyć, że systemy prowizyjne kształtują postawy i zachowania pracowników. Jak zatem wykorzystać je do tego, aby działały z korzyścią dla firmy, a nie na jej szkodę? Jak powiązać realizację celów przez handlowców z wynikami firmy – jej sukcesem rynkowym?

7 sztuczek najlepszych negocjatorów oraz 7 grzechów głównych… czyli co warto wiedzieć na temat negocjacji

Kamil Machnik Szef Sprzedaży 6/2013 z dnia 2013-02-01

Negocjowanie to czasami maska, jaką zakładamy podczas ustalania tego, co dla nas istotne. Czasami jesteśmy jak wilk w owczej skórze, a czasami stajemy się owcami, które przypominają krwiożercze wilki. Niezależnie od charakteru, osobowości, stylu, jaki przyjmujemy, lub wyznaczonego celu, dobrzy negocjatorzy są osobami, z którymi warto robić interesy. Zwłaszcza jeśli ten dobry negocjator jest po naszej stronie.

Filtruj artykuły wg.