Dlaczego warto postawić w firmie na komunikację z chmury?

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2016 nr 10/2016 z dnia 2016-10-01 Tekst otwarty

Rozwiązania z zakresu ujednoliconej komunikacji cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Według danych IDC1 w 2016 r. wartość polskiego rynku tego typu rozwiązań osiągnie 140 mln dol. Wpływ na ten wynik, bez wątpienia, miało wprowadzenie UCaaS. Co to jest i dlaczego firmy tak chętnie wybierają to rozwiązanie?

PIT/CIT i VAT to nie wszystko

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2016 nr 10/2016 z dnia 2016-10-01 Tekst otwarty

Jakie podatki i opłaty musi odprowadzać przedsiębiorca? Każdy, kto myśli o rozkręceniu własnego biznesu, musi wziąć pod uwagę podatki, jakie będzie zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego lub gminy. I to bez względu na to, czy jego firma przyniesie zysk, czy też nie. A danin jest niemało, bo aż kilkanaście.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza w 2017 r.

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016 nr 11/2016 z dnia 2016-11-01 Tekst otwarty

W 2017 r. magazyn „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” będzie poruszał wiele ciekawych zagadnień z dziedziny księgowości i controllingu. Wiele z nich było już wielokrotnie przedstawianych na łamach periodyku i zostaną one rozszerzone o nowe ciekawe przykłady zastosowania. Oczywiście pojawią się całkiem nowe zagadnienia, takie jak zastosowanie badań operacyjnych w controllingu, controlling spółek giełdowych oraz zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie.

II Kongres GRC

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016 nr 11/2016 z dnia 2016-11-01 Tekst otwarty

Organizatorzy, zachęceni sukcesem pierwszego Kongresu GRC (Governance – Risk – Compliance), postanowili zorganizować jego drugą odsłonę, która odbyła się w połowie września w hotelu Radisson Blue w Warszawie. Kongres został zorganizowany przez Fundację Edmunda J. Saundersa, która obrała sobie za cel poszerzanie wiedzy audytorów i controllerów w obszarze efektywnych systemów zarządzania w oparciu o najlepsze praktyki i standardy GRC.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016

CIRZ_11_9_1.jpg

Alokacja kosztów IT w przedsiębiorstwie

Łukasz Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016 nr 11/2016 z dnia 2016-11-01

Każda, nawet najmniejsza firma, działająca na współczesnym rynku ponosi koszty związane z działalnością IT. Często ich poziom determinuje katalog usług IT wykorzystywanych w firmie, chociaż analiza zagrożeń i strat, jakie można ponieść w związku nieprzemyślanym cięciem tych kosztów wskazuje, że nie warto na tym obszarze nadmiernie oszczędzać.

CIRZ_11_12_1.jpg

Audyt IT

Anna Zielińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016 nr 11/2016 z dnia 2016-11-01

Audyt informatyczny zajmuje się środowiskiem systemów przetwarzania danych i wykorzystaniem tych systemów. Audytorzy oceniają poufność, integralność, wiarygodność, bezpieczeństwo, dostępność informacji przechowywanych i przetwarzanych w systemach informatycznych.

CIRZ_11_18_1.png

Sześć grzechów głównych w analizie raportów z Google Analytics

Sylwia Sowa-Hawdziejuk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016 nr 11/2016 z dnia 2016-11-01

W Polsce we wrześniu 2016 r. było 24,7 mln internautów1, na świecie – 3,42 mld2. Dlatego aż 82% firm deklaruje, że wykorzystuje Google Analytics do analizy użytkowników na swojej witrynie internetowej. Niestety, jedynie kilka procent z nich robi to dobrze. Poznaj 6 najczęściej popełnianych błędów podczas analizy raportów z GA.

CIRZ_11_22_1.jpg

Ceny transferowe - wymogi prawne, przepisy

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016 nr 11/2016 z dnia 2016-11-01

Problematyka prawna związana z cenami transferowymi jest bardzo obszernie uregulowana wieloma przepisami prawnymi w Polsce, ale także w Europie. W niniejszym tekście skupię się na obowiązku sporządzania dokumentacji i nowelizacji przepisów w tym zakresie, które czekają przedsiębiorców w 2017 r. Jakie czekają przedsiębiorców sankcje prawne za brak wymaganej dokumentacji?

CIRZ_11_24_1.jpg

Jak wykazać w księgach obroty wewnętrzne

Katarzyna Kobiela-Pionnier Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016 nr 11/2016 z dnia 2016-11-01

Ustalenie zmiany stanu produktów dla celów sporządzenia rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jak ująć w rachunku zysków i strat takie transakcje, jak np. przekazanie własnych wyrobów gotowych do sklepów własnych lub jak przyjąć do ewidencji wyroby gotowe jako środek trwały.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2016

CiRZ_205_46.jpg

Zmiany w przepisach o wynagrodzeniach w 2016 r.

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2016 nr 10/2016 z dnia 2016-10-01

Od 22 lutego 2016 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące zawierania umów na czas określony. Ponadto nowością będzie możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia przy jednoczesnym zachowaniu jego prawa do wynagrodzenia. Wielkie zmiany zostały wprowadzone także w umowach-zlecenia. O tym będę pisać w dalszej części artykułu.

CiRZ_205_37.jpg

Trzy zastosowania wykresu punktowego

Bartosz Czapiewski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2016 nr 10/2016 z dnia 2016-10-01

Punkt jest najprostszym sposobem prezentacji danych. Pojedyncza kropka lub element o innym kształcie pozwala na pokazanie odległości od punktu odniesienia (np. początku układu współrzędnych) lub od innych punktów. Zajmuje mało miejsca, zużywa mało atramentu. W jaki sposób wykorzystać najlepiej wykres punktowy?

CiRZ_205_28.jpg

Rachunek kosztów działań z pomocą w skutecznym zarządzaniu portfelem produktów

Michał Furgol Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2016 nr 10/2016 z dnia 2016-10-01

Rachunek kosztów działań jest jedną z dokładniejszych metod określania jednostkowych kosztów produktu poprzez dogłębną analizę oraz alokację kosztów pośrednich. Jego wdrożenie z pewnością ułatwi zarządzanie portfelem produktów pod wieloma względami oraz może skutecznie wpłynąć na marżowość oraz efektywność działania całej firmy. Czy zawsze jednak jest to najlepsze rozwiązanie?

CiRZ_205_18.jpg

Szansa dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wykorzystać Big Data?

Edward Mężyk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2016 nr 10/2016 z dnia 2016-10-01

We współczesnym biznesie wygrywa ten, kto odpowiednio spożytkuje wiedzę ukrytą w danych. Wyniki badania przeprowadzonego przez IDG Research Services1 wskazują, że firmy, które efektywnie zarządzają posiadanymi informacjami, osiągają zdecydowanie lepsze wyniki biznesowe i rozwijają się szybciej od konkurencji nawet o 35%. Umiejętnie przygotowana strategia Big Data, dostosowana do profilu i potrzeb przedsiębiorstwa, wspomaga zarówno wewnętrzną wydajność firmy, jak również działania zewnętrzne – pozwala m.in. na lepsze poznanie potrzeb klienta czy otoczenia konkurencyjnego. Mimo że z pozoru rozwiązania Big Data kojarzone są z dużymi korporacjami, korzyści z ich wdrożenia czerpią również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Informacja Zarządcza 3/2016

INFO_3_04.jpg

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Informacja Zarządcza 3/2016 nr 3/2016 z dnia 2016-09-01

Przy przeszukiwaniu dużych zakresów danych niebagatelna jest możliwość celnego dopasowania prawidłowych wyników do określonych wartości, czy to liczbowych, czy tekstowych. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO jest jedną z najpopularniejszych funkcji wyszukujących. Mimo że niektórzy użytkownicy Excela zaliczają ją do funkcji zaawansowanych, w tym artykule udowodnię, że jest to funkcja prosta i elegancka.

INFO_3_16.jpg

Jak zwiększyć efektywność zarządzania przedsiębiorstwem?

Renata Łukasik Informacja Zarządcza 3/2016 nr 3/2016 z dnia 2016-09-01

Sprawne i efektywne zarządzanie firmą to wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Zależy ono od wielu czynników, m.in. od dobrze funkcjonującego controllingu czy też od uporządkowania procesu gromadzenia i przetwarzania informacji. Niezwykle przydatne w podnoszeniu efektywności zarządzania przedsiębiorstwem okazują się systemy klasy ERP. Ich wykorzystanie usprawnia pracę na każdym poziomie organizacji.

INFO_3_19.jpg

Bramki - podstawy

Waldemar Stronka Informacja Zarządcza 3/2016 nr 3/2016 z dnia 2016-09-01

Rzeczywiste procesy biznesowe rzadko przebiegają jako prosta, pojedyncza sekwencja czynności/podprocesów. Wyrażenie logiki procesu wymaga zazwyczaj umiejscowienia na schematach tzw. bramek (gateways). Pełnią one rolę kontroli przepływu. Zmiana kontroli przepływu procesu jest bardzo skutecznym sposobem na jego usprawnienie. Zaprezentowane zostaną dwa (spośród pięciu) typy bramek w BPMN. W zdecydowanej większości przypadków praktycznych są one wystarczające do poprawnego wyrażenia przebiegu procesu.

INFO_3_23.jpg

Projektowanie baz danych

Mariusz Jarosz Informacja Zarządcza 3/2016 nr 3/2016 z dnia 2016-09-01

W procesie tworzenia każdego rozwiązania informatycznego pozwalającego przechowywać i udostępniać informacje biznesowe, jednym z kluczowych elementów jest zaprojektowanie wydajnej i odpowiadającej logice biznesowej aplikacji bazy danych. Case study wdrożonego rozwiązania pozwalającego zarządzać zamówieniami w małej drukarni wskaże, jak podejść do projektowania bazy oraz zbudować bazę przy wykorzystaniu zapytań SQL lub kreatora tabel w MS SQL Management Studio.

INFO_3_34.jpg

Wybrane metody prezentacji wskaźników KPI za pomocą programu Tableau

Piotr Adamczyk Informacja Zarządcza 3/2016 nr 3/2016 z dnia 2016-09-01

Każda organizacja stawia przed sobą cele, które chce osiągnąć w określonej perspektywie. Cele te mogą być nakreślone przez długoterminowy plan strategiczny lub krótkoterminowe plany egzekucyjne, jak np. plan sprzedaży. Badanie poziomu realizacji celów jest naturalną konsekwencją, pozwalającą na określenie „w jakim miejscu znajduje się nasza organizacja” względem planu.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016

CiRZ_09_06.jpg

Strategiczna odpowiedzialność

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 nr 9 z dnia 2016-09-01

Co jest ważniejsze: postępowanie zgodnie z zasadami etyki w biznesie czy może osiągnięcie założonych w strategii firmy celów? Jeśli uważasz, że jedno i drugie, to czeka Cię trudne zadanie polegające na pogodzeniu dwóch często stojących w sprzeczności kwestii: interesów i dobrych wyników przedsiębiorstwa z wymaganiami w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

CiRZ_09_09.jpg

Balanced Scorecard – koncepcja i zasady

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 nr 9 z dnia 2016-09-01

Balanced Scorecard (Strategiczna Karta Wyników, Zrównoważona Karta Wyników) opiera się na założeniu, że aby osiągnąć określone cele, należy podejmować czynności w sposób racjonalny i skuteczny, tj. prowadzący do zrównoważenia często odmiennych celów organizacji. Strategiczna Karta Wyników zakłada, że zarządzać można tylko tym, co można zmierzyć czy oszacować. W Strategicznej Karcie Wyników identyfikuje się finansowe oraz niefinansowe czynniki, które bezpośrednio wpływają na wyniki i stopień realizacji założonych celów danej organizacji

CiRZ_09_22.jpg

Controlling działań PR : efektywność PR

Sylwia Sowa-Hawdziejuk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 nr 9 z dnia 2016-09-01

Reputację Twojej firmy można zmierzyć. PR to nie tylko atmosfera sprzyjająca sprzedaży, to, co inni mówią o Tobie1 czy milionowe wskaźniki mediowe, których przełożenie na zysk widzą tylko marketerzy. PR to również liczby i twarde dane pozwalające monitorować skuteczność i efektywność.

CiRZ_09_25.jpg

Strategia Kosztowa a Strategia Przepływu

Aleksander Sosnowski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 nr 9 z dnia 2016-09-01

Michael Porter w 1985 r. wśród czterech podstawowych strategii konkurencyjnych wymieniał dwie dotyczące kosztów. Od tamtego czasu pilnujemy kosztów na każdym poziomie zarządzania. Wśród wyzwań logistycznych w drugiej dekadzie XXI w. wymienia się jednak przede wszystkim: zarządzanie ryzykiem, sprężystość i responsywność, stabilność i przejrzystość oraz drastyczną optymalizację zapasów w zdigitalizowanych łańcuchach dostaw. Czy strategia kosztowa wystarczy?

CiRZ_09_32.jpg

Zasady ewidencji na koncie „Rozliczenie zakupu”

Anna Zielińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 nr 9 z dnia 2016-09-01

Konto 300 „Rozliczenie zakupu” to konto zespołu trzeciego służące do weryfikacji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług oraz zakupu niefinansowych aktywów trwałych i aktywów finansowych, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i z importu oraz od dostawców nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Filtruj artykuły wg.