Polski system podatkowy po raz kolejny oceniony dość nisko

Tekst otwarty

Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 169 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VII Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, polski system podatkowy zasługuje na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali. Aż ośmiu na dziesięciu respondentów uznało stabilność przepisów podatkowych za jego najsłabszy aspekt. Zagadnienia związane z cenami transferowymi należą do najbardziej problematycznych kwestii podatkowych, a relatywnie największą wiedzę respondenci posiadają w zakresie zmian w VAT oraz raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – prawie połowa z nich uważa, że jest dobrze lub bardzo dobrze zaznajomiona z tymi zagadnieniami. Co ciekawe, według aż 55% badanych, raportowanie w formacie JPK będzie można wykorzystać dla potrzeb wewnętrznych analiz biznesowych. Ponad połowa respondentów twierdzi również, że zwiększenie atrakcyjności ulgi podatkowej na B+R będzie prowadzić do wzrostu nakładów polskich przedsiębiorstw na innowacje.

FiC_50_04.jpg

Trzecie Forum Informacji Zarządczej. Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

Magazyn Controlling 50/2017 nr 50/2017 z dnia 2017-03-01 Tekst otwarty

Niedawno publikowaliśmy zarysy i relację z ubiegłorocznego spotkania, a już przychodzi nam zapowiedzieć kolejne, trzecie Forum Informacji Zarządczej. Jako współorganizatorzy niezmiennie dążymy do takiego zróżnicowania zawartości programu, żeby zainteresować udziałem jak najszerszee grono profesjonalistów.

Coraz mniej upadłości likwidacyjnych firm. Pomogło nowe prawo

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2017 nr 2/2017 z dnia 2017-02-01 Tekst otwarty

W 2016 r. liczba upadłości likwidacyjnych wyraźnie spadła i jest najniższa od 2009 r., m.in. dzięki wprowadzeniu nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – wynika z raportu firmy Coface, zajmującej się ubezpieczaniem należności. Jej zdaniem trend ten będzie się utrzymywał.

Rejestracja w ewidencji i identyfikacji działalności gospodarczej – bezpłatna

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2017 nr 2/2017 z dnia 2017-02-01 Tekst otwarty

Rejestracja w systemie Centralnej Ewidencji i Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatna, a system nie wysyła żadnych informacji wzywających do zapłaty na adresy korespondencyjne bądź elektroniczne przedsiębiorców – informuje Ministerstwo Rozwoju.

OSTATNIO W SERWISIE

Magazyn Controlling 50/2017

FiC_50_71.jpg

Kluczowe problemy konsolidacji sprawozdań finansowych – wyzwania 2016

Monika Karniewska-Mazur Magazyn Controlling 50/2017 nr 50/2017 z dnia 2017-03-01

Rok 2016 już za nami. Część grup kapitałowych planuje prace dotyczące sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a niektóre z nich (których jednostka dominująca jest notowana na giełdzie) muszą co najmniej raz na kwartał zmierzyć się z problemem konsolidacji sprawozdań finansowych.

FiC_50_75.jpg

Audyt legalności oprogramowania

Piotr Welenc Magazyn Controlling 50/2017 nr 50/2017 z dnia 2017-03-01

Podstawowym ryzykiem używania oprogramowania przez przedsiębiorcę jest racjonalnie uzasadnione przekonanie o jego legalności, które świadczy m.in. o szacunku dla prawa własności intelektualnej innego podmiotu. To przekonanie jest budowane przez szereg czynników, do których niewątpliwie należą: ład organizacyjny IT, strategiczne zarządzanie IT, zasobami i ryzykiem, stosowanie w informatyce zasad governance – risk – compliance (GRC). Najlepszy sposób uzyskania niezależnego zapewnienia o legalności oprogramowania stanowi przeprowadzenie audytu w tym zakresie.

Standard ITIL

Wojciech Próchnicki Magazyn Controlling 50/2017 nr 50/2017 z dnia 2017-03-01

ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library ) – swoisty kodeks postępowania dla działów IT w przedsiębiorstwie. ITIL jest używany przez większość zarówno dużych, jak i małych jednostek na całym świecie, które świadczą usługi IT. to zbór najlepszych praktyk, już sprawdzonych i stosowanych przez wiele organizacji.

FiC_50_04.jpg

Trzecie Forum Informacji Zarządczej. Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

Magazyn Controlling 50/2017 nr 50/2017 z dnia 2017-03-01 Tekst otwarty

Niedawno publikowaliśmy zarysy i relację z ubiegłorocznego spotkania, a już przychodzi nam zapowiedzieć kolejne, trzecie Forum Informacji Zarządczej. Jako współorganizatorzy niezmiennie dążymy do takiego zróżnicowania zawartości programu, żeby zainteresować udziałem jak najszerszee grono profesjonalistów.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2017

CiRZ_209_06.jpg

Due diligence finansowe sporządzane na potrzeby nabycia przedsiębiorstwa

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2017 nr 2/2017 z dnia 2017-02-01

Podstawowym warunkiem skutecznego i trafnego inwestowania jest dostęp do informacji oraz ich umiejętne wykorzystanie. Przy transakcjach kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa czynnikiem utrudniającym dla potencjalnego nabywcy jest asymetria informacji na niekorzyść kupującego, który dysponuje znacznie mniejszym zasobem informacji na temat przedmiotu transakcji. Podstawowym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie tej asymetrii jest przeprowadzenie wielokryterialnej szczegółowej analizy przedsiębiorstwa przez potencjalnego inwestora.

CiRZ_209_09.jpg

Due diligence a audyt – różnice i podobieństwa

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2017 nr 2/2017 z dnia 2017-02-01

Jako konsumenci, zastanawiając się nad kupnem jakiegoś dobra, zadajemy szereg pytań, żeby sprawdzić, czy nasza decyzja będzie racjonalna i czy dany towar spełni nasze oczekiwania. Kryterium ceny jest tylko jednym z wielu, na podstawie którego opieramy nasz wybór. W przypadku podmiotów, które interesują się nabyciem innych przedsiębiorstw poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy dany zakup będzie trafiony odbywa się w oparciu o procedurę due diligence (w skrócie nazywanym DD).

CiRZ_209_12.jpg

Due diligence w przedsiębiorstwie

Monika Karniewska-Mazur Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2017 nr 2/2017 z dnia 2017-02-01

Pojęcie due diligence (DD) jest bardzo popularnym terminem funkcjonującym w języku branżowym. W dosłownym tłumaczeniu oznacza należytą staranność, ale znaczenie tego sformułowania odnosi się w praktyce do określonych działań podejmowanych w określonych okolicznościach. O jakie działania i okoliczności chodzi? Poddanie wskazanego przedsiębiorstwa (przedmiotu potencjalnej transakcji) gruntownej analizie przed dokonaniem transakcji, aby nabywca nie kupował przysłowiowego kota w worku.

CiRZ_209_21.jpg

Forex – czym jest i na czym polega?

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2017 nr 2/2017 z dnia 2017-02-01

Mimo że w Polsce nie jest to jeszcze zbyt popularny rodzaj działalności z racji wielkiego ryzyka, to inwestowanie na rynku walutowym staje się coraz powszechniejsze. Przedsiębiorcy coraz częściej próbują swoich sił, grając na rynku Forex. Dzięki rosnącej popularności inwestycji na rynkach walutowych pojawiają się nowe narzędzia, brokerzy oraz oprogramowanie umożliwiające handel przez Internet.

Szef Sprzedaży 14/2014

Budżet firmy handlowej – ustalenie warunków bonusów dla klientów. Zastosowanie narzędzia Tabela danych

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 14/2014 nr 14/2014 z dnia 2014-06-01

Jednym z zadań analityka czy też kontrolera finansowego jest udział w procesie przygotowania budżetu firmy na przyszły rok bądź nawet koordynacja tego procesu. Plan taki powstaje we współpracy z różnymi działami przedsiębiorstwa – z działem sprzedaży, produkcji, zasobów ludzkich itp. Jest to proces długotrwały i skomplikowany, ponieważ planowaniu podlega większość z obszarów działalności firmy. Wynikiem takiej wewnętrznej kooperacji jest plan działania firmy na przyszły okres (przeważnie roku), wyznaczający cele w wielu aspektach i dziedzinach funkcjonowania jednostki.

Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa

Bartosz Kondaszewski Bartłomiej Bańkowski Szef Sprzedaży 14/2014 nr 14/2014 z dnia 2014-06-01

Czy analiza otoczenia jest dla przedsiębiorstwa istotna? Czy można podejmować decyzje biznesowe bez zrozumienia ważnych zmian zachodzących w otoczeniu, w którym działa firma, a także ignorując posunięcia konkurencji? Chociaż odpowiedź na oba pytania jest oczywista, dopiero w ostatnich latach obserwujemy coraz częstsze wykorzystanie wiedzy na ten temat w polskich przedsiębiorstwach.

Szef Sprzedaży 13/2014

Cztery kroki tworzenia skutecznej wizualizacji informacji zarządczej

Maciej Gawlik Szef Sprzedaży 13/2014 nr 13/2014 z dnia 2014-04-01

Przewodnik: jak prezentować dane w sposób jasny, czytelny i przejrzysty.

Świetna wizualizacja danych jest jak mityczny Święty Graal – każdy chce TO mieć, choć nie wiadomo, czy w ogóle istnieje. Przygotowanie wspaniałej wizualizacji wymaga interdyscyplinarnego – z pozoru sprzecznego – spojrzenia na dane i informacje, połączenia analitycznego podejścia i designu, kreatywności i zwyczajnej ciężkiej pracy, uczciwości i socjotechniki. Wystarczy jednak ograniczyć się do pięciu zasad wizualizacji danych, by osiągnąć zamierzony efekt.

Jak wykorzystać wykresy bąbelkowy, radarowy i flying bridges w dziale sprzedaży

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 13/2014 nr 13/2014 z dnia 2014-04-01

Jak wiadomo, prezentacja danych sprzedażowych, wynikowych czy kosztowych najlepiej „przemawia” do odbiorcy w formie graficznej prezentacji – jako schemat, wykres itp. W niniejszym materiale omówiono trzy rodzaje wykresów, które ułatwiają przedstawienie wyników, wskaźników i odchyleń danych sprzedażowych. Pierwszy to wykres radarowy, na którym można uwzględnić wskaźniki o różnych miarach. Wykres bąbelkowy służy natomiast przedstawieniu struktury sprzedaży towarów firmy handlowej. Ostatnim omawianym typem wykresów jest flying bridges, za pomocą którego można przedstawić na przykład odchylenie od planu sprzedaży w podziale na dziesięć produktów dystrybuowanych przez przedsiębiorstwo.

Ocena dostawców w firmie sprzedażowej

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 13/2014 nr 13/2014 z dnia 2014-04-01

W firmie sprzedażowej kontroler finansowy dostał zadanie stworzenia narzędzia do oceny dostawców materiałów. Te same towary kupowane są bowiem u wielu dostawców, co często wprowadza niepotrzebne problemy. Wynikają one z różnych terminów realizacji zamówień, niekompletności dostaw i niedostarczania towarów w ustalonym terminie, co powoduje opóźnienia w realizacji zleceń. Głównym celem stworzenia narzędzia do oceny poszczególnych dostawców jest ich podział na dwie grupy: podstawowych i alternatywnych.

Problem a potrzeba w procesie sprzedaży

Szymon Lach Szef Sprzedaży 13/2014 nr 13/2014 z dnia 2014-04-01

Żyjemy w świecie potrzeb. Z każdej strony dobiegają komunikaty typu „pozwól mi zbadać swoje potrzeby” lub „Twoje potrzeby są dla mnie najważniejsze”. Czym tak naprawdę jest potrzeba? Jaka jest jej rola w procesie sprzedaży? Poniżej wykażę – co może okazać się zaskakujące – że potrzeba to element, który w zasadzie może zostać pominięty w procesie sprzedaży.

Szef Sprzedaży 12/2014

Umiejętności miękkie w negocjacjach

Krzysztof Sarnecki Szef Sprzedaży 12/2014 nr 12/2014 z dnia 2014-02-01

O powodzeniu w negocjacjach czy mediacjach nie decyduje przygotowanie merytoryczne: fakty, parametry i tzw. racje którejś ze stron, nawet jeśli to my jesteśmy jedną z nich. Bez takiego przygotowania we własnej branży, oczywiście, nie podejmiemy się negocjacji, ale to nie one są kluczem do tzw. sukcesu negocjacyjnego.

Menedżer scenariuszy jako narzędzie tworzenia wariantów budżetów

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 12/2014 nr 12/2014 z dnia 2014-02-01

Firma handlowa jest na etapie przygotowywania budżetu na następny rok. Pierwszy krok to stworzenie budżetu operacyjnego, w którym jednostka określa poziom planowanej sprzedaży. Plan przygotowywany jest w podziale na klientów i na poszczególne towary. Budżet realizuje się metodą oddolną, czyli pierwszym krokiem jest przygotowanie budżetów cząstkowych przez przedstawicieli handlowych, a następnie ich konsolidacja na poziomie całej firmy.

Jak rozmawiać z klientem o pieniądzach?

Szymon Lach Szef Sprzedaży 12/2014 nr 12/2014 z dnia 2014-02-01

Pieniądze – wszyscy je uwielbiają, ale mówienie o nich wielu osobom sprawia trudność. Jak rozmawiać o pieniądzach? Kiedy to robić? Czy należy negocjować, a jeśli tak, to jakie strategie przyjąć? Czy w ogóle są potrzebne? Na te oraz inne podobne pytania handlowcy i menedżerowie wciąż szukają odpowiedzi.

Filtruj artykuły wg.